Zakres prowadzonej działalności:

- całodobowa opieka,
- pielęgnacja i pomoc w leczeniu,
- pomoc w dostępie do usług zdrowotnych gwarantowanych przez system ubezpieczeń zdrowotnych,
- posiłki, w tym dietetyczne,
- pomoc psychologiczna oraz szeroko pojęta praca socjalna,
- fizjoterapia indywidualna,
- terapia zajęciowa,
- usługi religijne, zgodnie z wyznaniem,
- aktywizacja społeczna,
- pomoc wolontariuszy.

 

Decyzja PS.II-11.9013-24/06 z dnia 22 stycznia 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego: Zezwolenie na prowadzenie Domu i wpis do Rejestru Domów Pomocy Społecznej pod pozycją nr 50 jako Domu spełniającego standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.

 

Usługi na rzecz Mieszkańców w zakresie opieki długoterminowej, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile świadczy:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALVE” s.c.
Pielęgniarska Opieka Domowa, 64-810 Kaczory, ul. Pilska 2

 

Podmiot prowadzący placówkę :
Powiat Pilski
Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła
tel. +48 67 210 93 01

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 kwiecień 2021 09:42 Józefa Kujawa